Zarządzenie ryzykiem według PMBOK GUIDE

Pytanie 1 z 15
W planowaniu reakcji na ryzyka w projekcie strategia unikania to?
Zmniejszenie prawdopodobieństwa lub skutków wystąpienie niekorzystnego zdarzenia do poziomu mieszczącego się w granicach akceptacji.
Transfer części lub wszystkich skutków wystąpienia zagrożenia.
Zmiana planu zarządzania projektem w taki sposób, by wyeliminować zagrożenie.
Strategia, którą podejmuje się, rzadko ponieważ można wyeliminować wszystkie zagrożenia.