Zarządzenie ryzykiem według PMBOK GUIDE

Pytanie 1 z 15
Które z poniższych jest produktem procesu planowania zarządzania ryzykiem?
Podział ról i kompetencji (roles and responsibilities).
Zagadnienia przeniesienia operacyjnego (operational transfer issues).
Plan reakcji na ryzyko (risk response plan).
Plan zarządzania ryzykiem (risk management plan).