Zarządzenie ryzykiem według PMBOK GUIDE

Pytanie 1 z 15
Jak nazwiesz niezaplanowane działanie podjęte w momencie wystąpienia ryzyka?
Naprawiające (Repair order).
Obejście problemu (Workaround).
Przyjęcie ryzyka (Risk deflection).
Ograniczenie ryzyka (Risk mitigation).