Zarządzenie ryzykiem według PMBOK GUIDE

Pytanie 1 z 15
Jako rezultat przeprowadzenia jakościowej analizy ryzyk otrzymałeś tzw. względny ranking, czyli listę ryzyk projektu uporządkowanych według istotności (Ralative ranking or priority list of project risks). Czy w wypadku ryzyk ocenionych jako istotne dla projektu powinieneś otrzymać także opis podstaw, na jakich szacowano ich prawdopodobieństwo i skutki wystąpienia?