Trend kamieni milowych

Slajd01

Slajd02 Slajd03 Slajd04 Slajd05 Slajd06 Slajd07 Slajd08 Slajd09 Slajd10 Slajd11 Slajd12 Slajd13 Slajd14 Slajd15 Slajd16 Slajd17
Prezentacja opisuje jak powstaje trend kamieni milowych. Jest to bardzo użyteczne narzędzie monitorowania projektu. Wykres przydaje się do referowania stanu projektu dla Zarządu lub komitetu sterującego. Nie wymaga praktycznie żadnych nakładów czasowych do jego realizacji. Świetna uzupełniajaca metoda zobrazowania stanu projektu. Trend kamieni milowych nie powinien być używany jako jedyne narzędzie pomiaru przebiegu projektu.
 
Prowadzenie zapisu trendu kamieni milowych na pojedynczej kartce papieru podczas trwania całego projektu ma szereg zalet:
  • uniezależnianie się od systemów informatycznych;
  • w prosty sposób mamy obraz sytuacji całego projektu bez konieczności realizacji skomplikowanych raportów;
  • niska pracochłonność na jego prowadzenie (w sumie około 2-3 godziny w jednorocznym projekcie informatycznym);
  • łatwo z jego pomocą możemy zaprezentować stan naszego przedsięwzięcia np. Komitetowi Sterującemu lub Kluczowemu Klientowi;
  • trend jest prowadzony jako dodatkowy sposób pomiaru przebiegu projektu, jednak dla przedsięwzięć o wysokim współczynniku nieokreśloności np. nowatorskie projekty marketingowe, projekty innowacyjne okazuje się być skuteczniejszy niż metody klasyczne.

Obecnie używam dwóch szablonow: z siatką tygodniową oraz miesięczną. Wystarczy tylko w jednej komórce Excela wpisać datę początkową i wykres się sam wyskaluje. Pozostaje arkusz wydrukować (najlepiej na A3). Reszta prowadzona jest za pomocą długopisu, ołówka, ew. kolorowych pisaków.

Arkusz tygodniowy:TrendKM(tyg).xls

Arkusz miesięczny: TrendKM(miesieczny).xls

 

Odpowiedź na pytanie z prezentacji: Co można powiedzieć o tym projekcie?

Na trendzie widać, że zespół przed rozpoczęciem projektu przyjął zbyt optymistyczny kalendarz realizacji. Pierwszy kamień milowy i drugi był przesuwany na kalendarzu - przekładany na przyszłe terminy. Nie następowała korekta ostatniego, piątego kamienia, gdyż jest to najprawdopodobniej data zakończenia projektu, która jest umówiona z głównymi interesariuszami. Przy pierwszych niepowodzeniach zwyczajnie nie niepokoi się kluczowego użytkownika. Po upewnieniu się, że kalendarz jest zbyt optymistyczny należy dokonać korekty w harmonogramie - dodać do daty zakończenia (KM5) nie tylko bieżące opóźnienie, ale również skorygować optymistyczne szacunki przyjęte z początku. Do daty zakończenia projektu należy dodać przynajmniej 2,5 miesiąca. Świetnie to widać na podstawie różnic dzielących kamienie milowe 2 i 3 na początku i po pierwszych miesiącach realizacji. Proszę zauważyć ile można powiedzieć o zespole i projekcie nie znająć wogóle jego harmonogramu.

 

enlightened Kliknij w slajd u góry jeśli chcesz obejżeć prezentację!