Zarządzanie ryzykiem według IPMA NCB

Pytanie 1 z 15
Wskaż strategie stosowane dla ryzyk korzystnych.
Akceptacja (accept).
Udostępnianie (share).
Łagodzenie (mitigate) .
Podjęcie (exploit).
Wzmocnienie (enhance).