Zarządzanie ryzykiem według IPMA NCB

Pytanie 1 z 15
Która z poniższych technik rozpoznawania ryzyka ma na celu zapobiegnięcie nadmiernemu wpływowi pojedynczych osób na rezultat badań? Eksperci uczestniczą w tej metodzie anonimowo.
Burza mózgów.
Technika delficka.
Analiza trendu.
Opinie ekspertów.