Zarządzanie ryzykiem według IPMA NCB

Pytanie 1 z 15
Kto uczestniczy podczas burzy mózgów (Brainstorming) w celu identyfikacji ryzyk w projekcie?
Inwestor (klient).
Eksperci różnych dziedzin, którzy nie są członkami zespołu
Tylko grono specjalistów w dziedzinie ryzyka.
Zespół projektowy.
Specjalnie wyszkoleni pomysłodawcy (risk identifier).