Zarządzanie ryzykiem według IPMA NCB

Pytanie 1 z 15
Akceptacja to jedna ze strategii dla ryzyk niekorzystnych w planowaniu reakcji na ryzyka. Może mieć ona charakter:
bierny (akceptacja bierna).
czynny (akceptacja czynna).
wszechstronny (akceptacja wszechstronna).
unikalny (akceptacja unikalna).