Zarządzanie ryzykiem według IPMA NCB

Pytanie 1 z 15
Strategie reakcji na ryzyko. Wskaż sposoby przenoszenia ryzyka:
Ubezpieczenie.
Gwarancja.
Dumping.
Poręczenie.
Transakcje terminowe.