Zarządzanie ryzykiem według IPMA NCB

Pytania:15
Dostępne:Zawsze
Wskaźnik zaliczeń:50 %
Cofanie pytań:Niedozwolone

Pytania przygotowujące do certyfikacji IPMA - NCB 3.0 obszar kompetencji technicznych: 1.04 Ryzyko: zagrożenia i szanse. Używane nazewnictwo strategii dla ryzyk jest identyczne jak dla PMI-PMBOK GUIDE. Test przygotowujący do egzaminu PMI-PMP/CAMP według PMBOK Guide znajdziesz również na portalu. Część pytań z zarządzania ryzykiem powtarza się w obu testach. Wszystkie pytania testowe są w języku polskim. 15 pytań jest losowo wybierane z bazy kilkudziesięciu. Zwróć uwagę czy w odpowiedzi zaznaczasz pole Radio Button (kółeczko) - tylko jedna odpowiedź prawidłowa, czy Check Box (kwadraciki) - wiele odpowiedzi jest prawidłowych. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymujesz 1 punkt, z nieprawidłową -1. Prawidłowe odpowiedzi niezaznaczone są niepunktowane. Taki sposób naliczania punktów jest inny niż na egzaminie, gdzie niepełna odpowiedź jest zaliczana jako błędna. Test kończy się pozytywnie po uzyskaniu 50% prawidłowych odpowiedzi


.