Ogólna wiedza o metodykach i technikach wykorzystywanych w zarządzaniu projektami

Pytanie 1 z 15
Jakie są techniki szacowania czasu trwania projektu?
Metoda PERT.
Metoda Łańcucha Krytycznego.
Metoda Monte Carlo.
Metoda Ścieżki Krytycznej.