Ogólna wiedza o metodykach i technikach wykorzystywanych w zarządzaniu projektami

Pytanie 1 z 15
Na czym polega kryterium „złotego podziału” dla pojedynczego pakietu prac?
Zadanie nie powinno być dłuższe niż 80 godzin roboczych i krótsze niż 8 godzin.
Zadanie nie powinno być dłuższe niż 90 godzin i krótsze niż 10 godzin.
Zadanie nie powinno być dłuższe niż 70 godzin i krótsze niż 6 godzin.
Zadanie nie powinno być dłuższe niż 48 godzin roboczych i krótsze niż 8h.