Ogólna wiedza o metodykach i technikach wykorzystywanych w zarządzaniu projektami

Pytanie 1 z 15
Projekt jest przedsięwzięciem, które wyróżnia się takimi cechami, jak: zorientowanie na cel, unikalność (niepowtarzalność), złożoność, określenie w czasie.