Ogólna wiedza o metodykach i technikach wykorzystywanych w zarządzaniu projektami

Pytanie 1 z 15

Poniższy wykres pokazuje sytuacje, które miały miejsce w projekcie. Co można powiedzieć o tym projekcie?

Projekt jest realizowany szybciej niż to było zaplanowane.
Projekt jest realizowany wolniej niż to było zaplanowane.
Zastosowano w tym projekcie działania mające na celu przyspieszenie prac.
Zastosowano technikę scalania kamieni milowych w planie projektu.
Jedno zadanie wykonano wcześniej niż pierwotnie zaplanowano.
Wykres