Ogólna wiedza o metodykach i technikach wykorzystywanych w zarządzaniu projektami

Pytanie 1 z 15
Które stwierdzenia odpowiadają pojęciu szybka ścieżka?
Zastosowano model spiralny dla projektu.
Metodyka SCRUM opiera się na szybkiej ścieżce realizacji projektów.
Metodyka PRINCE2 korzysta z tego sposobu realizacji projektu.
Rezultat jest wytwarzany iteracyjne.
Niektóre etapy zachodzą w czasie na siebie? Są realizowane równolegle.