Ogólna wiedza o metodykach i technikach wykorzystywanych w zarządzaniu projektami

Pytania:15
Dostępne:Zawsze
Wskaźnik zaliczeń:75 %
Limit czasowy:0:10:00
Cofanie pytań:Niedozwolone

W teście możesz sprawdzić ogólna wiedzę o zarządzaniu projektami. Jego zakres obejmuje wiele metodyk.Test jest w przygotowaniu. Nowe pytania są dodawane. Za zaznaczenie wszystkich prawidłowych odpowiedzi uzyskuje się 1 punkt. Za odpowiedź niepełną 0, a za błędną -1 punkt.