Green Sahara - Planowanie i realizacja projektu

Gra miniatura

Green Sahara jest symulacyjną grą decyzyjną pozwalającą zaplanować projekt, a potem go zrealizować. W czasie realizacji Kierownik Projektu musi rozwiązać wiele piętrzących się problemów, sprostać pojawiającym się ograniczeniom, reagować na zakłócenia, co przekłada się na odpowiednie zarządzania zmianą, tak, aby projekt nie wymknął się spod kontroli. Celem gry jest zakończyć realizację projektu z sukcesem z jak największym zyskiem. W grze pojawiają się elementy znane z realnych projektów takie jak kalendarz, wykres Gantta, arkusz zasobów, formularze zamówień, kamienie milowe, warunki pogodowe, nastroje w zespole, raporty z realizacji,  ryzyka, negocjacje kontraktów, system monetarny oraz nawet możliwość zaciągania kredytu i wiele innych. 

Zobacz grę >>

Czas trwania: 3h zegarowe / 4h lekcyjne   +  30min. na omówienie strategii

Liczba graczy: 5,7-14 (jednoosobowo i w parach z raportowaniem), 15-21 (wersja z metodą wartości wypracowanej i zarządzaniem zmianą).

Gra podzielona jest na kilka etapów:

  • Etap negocjacji - jest rozpoznawane otoczenie projektu, jego kontekst. Gracze negocjują dla siebie kontrakty, poznają również warunki realizacji projektów.
  • Etap planowania, w którym zespoły określają strategię i przygotowują plan projektu.
  • Etap realizacji projektu, zamawianie i zatrudniania odpowiednich zasobów, wprowadzania zmian do projektu, reagowanie na zmieniające się otoczenie i adekwatnie do sytuacji.
  • Etap zamknięcia tj. rozliczenia kontraktów i podsumowania.

Wszystkie etapy gry odzwierciedlają fazy w cyklu życia projektu.

W pierwszym etapie gracze negocjują kontrakty i ustalają strategię realizacji dla projektu uwzględniając ograniczenia oraz inne uwarunkowania zewnętrzne, np. termin realizacji, zysk itp. Niewątpliwie należy przygotować rezerwę budżetową oraz bufory czasowe na niespodziewane zdarzenia i ryzyka. W etapie planowania tworzony jest harmonogram i związany z nim arkusz koniecznych zasobów osobowych oraz parku maszynowego.

Faza realizacji projektu jest najbardziej ciekawa. Wykonanie zaplanowanych zadań jest zależna od dostępności zasobów, kosztów z nimi związanych, zastosowanych technologii i przydzielonego czasu pracy. Na postęp prac mają wpływ warunki pogodowe, nastroje, absencje pracowników i wiele innych zdarzeń losowych. Należy odpowiednio zarządzać zmianą, w sposób świadomy, wprowadzać modyfikacje do planu, gdyż spontaniczne realizowanie zadań prowadzi do ponoszenia niekontrolowanych wydatków. W tej fazie gry jest najwięcej interakcji pomiędzy uczestnikami, co prowadzi do uzewnętrzniania emocji pomagających kształtować właściwe postawy, zbierać doświadczenia i ugruntowywać zdobytą wiedzę.

W ostatnim etapie następuje rozliczenie kontraktów i omówienie wyników.

Wspierane metodyki: PMI-PMBOK Guide, PRINCE2, IPMA.

 

 

Czas trwania przykładowego kursu harmonogramowania wraz z grą wynosi 2 dni szkoleniowe. Kurs ma na celu nauczyć planowania projektu przy założeniu realnych, rozsądnych granic i warunków. Uczestnik między innymi poznaje sposoby harmonogramowania, bilansowania zasobów, rozliczania z wykonania zadań i zarządzania zasobami, reagowania na zmiany otoczenia projektu i wypadki losowe. Ukształtowane w grze postawy prowadzą do osiągania lepszych rezultatów w rzeczywistych przedsięwzięciach.

Cel wykorzystania gry w szkoleniu: 

Zrozumienie przez uczestników na czym polega tworzenie optymalnego planu przedsięwzięcia. Dobór strategii dla realizacji projektu. Wykorzystanie buforów i uwzględnienie rezerwy finansowej na nieprzewidziane wydatki. Z czego wynika konieczność modyfikacji planu oraz obserwacji zmieniającego się kontekstu projektu.
 
Zachowanie złego gracza:
Planowanie bez rezerw, nieuwzględnianie ryzyka, pogody, nastrojów, dobrej/złej woli interesariuszy, brak obserwacji zmieniającego się kontekstu projektu, przewidywania dostępności zasobów, braku kontroli nad finansami.
 
Zachowanie dobrego gracza:
Optymalne planowanie, z wyprzedzeniem, uwzględnianie prawdopodobieństwa losowych zdarzeń w harmonogramie i ilości przedzielonych zasobów (bufory), reagowania na zmieniające się otoczenie, warunki, modyfikacja planu w trakcie gry, kontrola finansów.

Zobacz rozgrywkę w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie >>

Czytaj o badaniach skuteczności symulacyjnych gier decyzyjnych >>

W załącznikach znajdują się materiały poligraficzne  oraz instrukcja do wytworzenia gry, instrukcja prowadzenia rozgrywki, prezentacja dla uczestników oraz ściąga dla prowadzącego. Wszystko co potrzebujesz, aby samodzielnie prowadzić grę. Nie zapomnij zapoznać się z bezpłatną licencją do gry, która wymaga wypełnienia aktu na rzecz organizacji pożytku publicznego. 

Gra jest objęta nieodpłatną licencją pro bono - czytaj >>

Zapraszam również na warsztat, na którym nauczysz się prowadzić efektywnie szkolenia z grami decyzjnymi, umiejętnie je dobierać do sytuacji, a także projektować własne w celu rozwiązania konkretnych problemów. Aktualne terminy szkoleń znajdują się w zakładce po lewej stronie. 

Minatury plików

Poniżej pliki do pobrania i wykonania własnego egzemplarza gry.
 

Gra jest objęta nieodpłatną licencją pro bono - czytaj >>

 
ZałącznikWielkość
Arkusz wykorzystania zasobów.pdf460.22 KB
Arkusz zapotrzebowania na zasoby.pdf440.21 KB
Awersy_czer.pdf7.78 MB
Awersy_ziel.pdf7.31 MB
banknot 20 - przod.pdf8.07 MB
banknot 20 - tył.pdf7.91 MB
Rewersy_czer.pdf7.41 MB
Rewersy_ziel.pdf7.34 MB
Lista zdarzeń4.pdf180.77 KB
Raport okresowy.pdf55.25 KB
TrendKM Green Sahara.pdf53.61 KB
Visio-Instrukcja.pdf767.72 KB
Visio-Kontrakt.pdf217.45 KB
Visio-Plansza trenera.pdf1.14 MB
Visio-Plansza.pdf529.37 KB
Visio-Zasoby.pdf266.88 KB
Visio-Zasoby2.pdf117.08 KB
Zatwierdzenie planu realizacji.pdf277.79 KB
Green Sahara - prezentacja4.pptx1.75 MB
Visio-Realizacja.pdf259.57 KB
Visio-Zdarzenia.pdf256.73 KB
Lista kontrolna gry Green Sahara.pdf195.57 KB
Zestawienie 6810.xlsx29.44 KB