Altana dla orkiestry - przykład wykorzystania metody wartości wypracowanej

Przykładowe zadania do rozwiązania o stopniu trudności odpowidające zadaniom egzaminacyjnym. Na podstawie treści zadania należy samodzilnie narysować i obliczyć odpowiednie współczynniki.

Projekt budowy altanki dla orkiestry wygląda następująco:

Tabela 1 

Id.

Nazwa zadania

Czas trwania

Poprzedniki

Nazwy zasobów

1

Prace gruntowe

1 dzień

 

PR[300%]

2

Instalacja filarów

2 dn

1

Belki[24 mb.];PR[200%]

3

Zabudowa podłogi

2 dn

2RR+1 dzień

Sklejka podłogowa[12 m2];PR[200%]

4

Instalacja barierek

0,5 dn

3

Barierki[5 szt.];PR[150%]

5

Impregnacja i malowanie

3 dn

2;7ZZ

PR;Farba impregnująca[1 puszka]

6

Zabudowa konstrukcji dachowej

2 dn

2

PR[200%];Śruby[2 kg];Belki[25 mb.]

7

Instalacja pokrycia dachu

1 dzień

6

PR[200%];Pokrycie dachowe[1 m2];Śruby[4 kg]

 

Tabela 2 - Arkusz zasobów

Nazwa zasobu

Typ

Etykieta materiału

Stawka zasad.

PR (pracownik)

Praca

 

160,00 zł/dzień

Belki

Materiał

mb.

50,00 zł

Śruby

Materiał

kg

70,00 zł

Sklejka podłogowa

Materiał

m2

180,00 zł

Pokrycie dachowe

Materiał

m2

80,00 zł

Farba impregnująca

Materiał

puszka

260,00 zł

Barierki

Materiał

szt.

180,00 zł

 

 Na podstawie danych z tabel 1 i 2 utwórz:
 1. Wykres Gantta (według najwcześniejszych rozpoczęć)
 2. Wykres zasobów PR. Odpowiedzieć na pytanie ilu potrzebujemy pracowników PR, aby zrealizować projekt w najkrótszym możliwie czasie wynikającym jedynie z ograniczeń podanych w Tabeli 1?
 3. Oblicz budżet projektu na podstawie kosztu zasobów podanych w Tabeli 2.
 4. Narysuj wykres kosztów dziennych i krzywą BCWS.
 5. Podczas realizacji projektu na koniec dnia 4-go okazało sie, że w rzeczywistości Zabudowa podłogi trwała tylko 1 dzień przy wykorzystaniu 3 pracowników, a nie dwóch jak zakładano. Koszt ponoszony jest każdego dnia na podstawie zakupionych surowców i wykorzystanych pracowników. Proszę policzyć CPI, SPI, TCPI i je zinterpretować. Należy także ustalić przewidywany budżet końcowy przedsięwzięcia metodą addytywną.

Polecenie 1.

Należy narysować diagram sieciowy, zwracając uwagę na relację rozpoczęcie-rozpoczęcie oraz zakończenie-zakończenie. Dodatkową trudnością jest "kończenie" się projektu na trzech zadaniach.

 Diagram sieciowy

Wykres Gantta

 

Polecenie 2.

Wykres zasobów w MS Project: ile pracowników oznaczonych jako PR potrzebujemy dym dniu projektu. Dla zadania 4-go wykres może się nieco różnić, ponieważ to zadanie trwa tylko pół dnia. Oba wykresy są prawidłowe (ujęcie półdniowe i całodniowe).

 

Polecenie 3.

Zaczynamy od wyliczenia budżetu projektu BAC. Należy pamiętać, aby rozróżnić koszty zmienne (praca) od stałych (materiał). Zmienne zawsze są podawane na jednostkę czasu np. 160/dzień, 100/tydzień,  20/h czy 1000/miesiąc.

 

Polecenie 4.

Wykres kosztów dziennych, czyli ile pieniędzy potrzebujemy na każdy dzień realizacji projektu, przy założeniu, że codziennie rozliczamy się z pracownikami oraz kupujemy materiały na dany dzień.

Krzywa BCWS to jest koszt skumulowny liczony na podstawie kosztów dziennych, czyli narastająco wartość ponoszonych kosztów dla każdego dnia projektu.

Wykresy kosztów dziennych i skumulowanych tworzymy na podstawie wykresu Gantta.

 

Tabela przestawna z MS Excel na podstawie danych z MS Project

 

 

Polecenie 5.

Współczynniki do obliczenia:

 • CPI - jak wydatkujemy pieniądze w budżecie BCWP/ACWP,
 • CV - podobnie tylko wyrażone jakoróżnica BCWP-ACWP,
 • SPI - jak czasowo realizujemy projekt (szybciej, o czasie, wolniej) BCWP/BCWS,
 • SV - podobnie jako róźnica (ujemne oznacza opóźnienie) BCWP-BCWS,
 • TCPI - jaknależy w przyszłości wydatkować pieniądze, aby utrzymać zakładany budżet (BAC-BCWP)/(BAC-ACWP),
 • ETCADD - ile środków potrzebujemy, aby zakończyć projekt BAC-BCWP,
 • EACADD - ile będzie projekt kosztował ACWP + ETC.

Bazujemy oczywiście na BCWS, ACWP i BCWP.

Oczywiście w obliczeniach posłużymy się programem MS Project, w tym celu należy zapisać plan bazowy, oraz nanieść informaqcje o przebiegu projektu do końca 4-go dnia.

 

Wyliczamy współczynniki i otrzymujemy: 

W zadaniu o id = 5 można zauważyć pewien niuans  wynikający z wpisu procentowego wykonania, postępu zadania. Na koniec 4 dnia zrealizowano 1 dzień z trzech planowanych. Co oznacza, że zadanie zostało wykonane w 1/3. W tabeli "Wykonano %" możemy jednak odznaczać całkowite wartości postępu prac w zakresie od 0 do 100%. Przy zaznaczeniu 33% otrzymujemy BCWP= 244,22zł (33%), a nie 246,67 co stanowi 1/3 kwoty planowanej dla tego zadania (740,00 /3). Dlatego SPI =0,99.

Problem można poprawić wykorzystując automatyczne odznaczanie wykonania pracy w MS Project 2010. Po ustawieniu daty stanu w "Informacje o projekcie" należy kliknąć w "Oznacz jako zgodne z harmonogramem".

 

Ustawienia postępu prac

 

Efekt otrzymany nie jest idealny jednak lepszy niż przy ręcznym ustawianiu postępu prac. Przynajmniej SPI = 1.

 

EAC i ETC

Przewidując koszt na zakończenie projektu (EAC) dla metody addytywnej ropoczynamy od wyliczenia ETC:

mamy do dyspozycji dwa sposoby:

wzór: BAC - BCWP = 9590 - 7400 = 2190

lub podsumowujemy koszty niewykonanych zadań: 2 dni z 5-go, 1 dzień z 6-go i 7-me.

EAC = ACWP (koszt już poniesiony) + ETC (to co przewidujemy jeszcze wydać),

czyli EAC = 7240 + 1190  = 9430 (mniej! - wskazuje na to również CPI większy od 1,0).

 

TCPI

TCPI = (9590 - 7400)/(9590 - 7240) = 0,93

Interpretacja:

0,93 oznacza, że na każdą złotówkę zaplanowaną do wydania, możemy wydać 1/0,93 czyli 1,08, co przekłada się na osiągnięcie zakładanego budżetu, nawet jeśli koszty surowców lub usług wzrosną o 8%.

 

W załączeniu znajdują się pliki dla programu MS Project 2010 (mpp).

 

Jeśli w MS Project 2010 chcesz umożliwić wyświetlanie zadań sumarycznych dla całego projektu, to we wstążce Plik nalezy wybrać Opcje, a nastepnie zaznaczyć odpowiednie pole. Tu znajdziesz obrazek jak to zrobić >>

 

 

ZałącznikWielkość
Altana dla orkiestry.mpp278.5 KB
Altana dla orkiestry EV.mpp323 KB