Misja

Czym jest dotproject.net.pl? Jest portalem społecznościowym skupiającym profesjonalistów i amatorów zainteresowanych ideą zarządzania przedsięwzięciami poprzez projekty, wykorzystujących darmowe aplikacje. Rozwiązania biznesowe oparte o produkty komercyjne, na przykład MS Project, także wspieramy, jednak głównie koncentrujemy się na praktycznych zastosowaniach nieodpłatnych programów.

Obszary zastosowania. Głównie zajmujemy się obszarem modelu sprzedarzy przedsiębiorstwa, jego efektywności, doborem odpowiedniej strategii, zarządzanie portfelem i programem projektów zwiekszających przewagę konkurencyjną, budowania bazy wiedzy firmy. Stąd w artykułach jak to zrobić, opisujemy programy do zarządzania projektami, relacjami z klientami CRM, zarządzania komunikacją i zarządzania portalem intranetowym. Firmy, które zastosują dane rozwiązania mogą liczyć na nasze wsparcie. 

Na jakich zasadach? Zgodnie z ideą twórców kod źródłowy aplikacji jest otwarty, a licencja pozwala na darmowe rozpowszechnianie na zasadach GNU GPL. Dotyczy to również modułów dla tych aplikacji oraz innego oprogramowania rozpowszechnianego na portalu dotproject.net.pl. Artykuły umieszczone na stronie dystrybuowane są nieodpłatnie z możliwością ich wykorzystania również komercyjnie, a także można dokonywać ich dalszego przetwarzania pod warunkiem umieszczenia w widocznym miejscu danych autora oraz oznaczenia źródła pochodzenia. Szczegóły zasad licencjonowania artykułów zostały opisane w Creative Commons License.

Jaki jest cel? Naszym celem jest skupiać profesjonalistów, amatorów oraz organizacje wokół idei wykorzystania do zarządzania projektami. Rolą portalu będzie wspieranie tworzenia lokalnej dystrybucji oprogramowania i wiedzy "how to" dostosowaną do polskich realiów. Dotyczy to nie tylko polskiego tłumaczenia językowego, ale również modyfikacji oprogramowania pozwalającej na implementację złożonej gramatyki języka polskiego, tworzenie modułów uwzględniających obowiązujące przepisy prawa w zakresie księgowości i rozliczania kosztów projektu, interfejsów wymiany z popularnymi na polskim rynku aplikacjami do zarządzania przedsiębiorstwem, stworzenie polskiego podręcznika do aplikacji. Wprawdzie wszystkie dystrybuowane moduły oraz baza artykułów jest darmowa, ale usługa wdrożenia, kastomizacji oprogramowania (dostosowania do wymagań konkretnej firmy), szkolenia czy konsulting mogą odbywać się opłatnie. Naszą ideą jest umożliwienie kontaktu osobom i firmom świadczącym powyższe usługi z organizacjami chcącymi z nich skorzystać.

Reklamy Autorzy serwisu dopuszczają umieszczanie w wyznaczonych miejscach reklam i ogłoszeń związanych z usługami i aplikacjami związanymi z ideą zarządzania poprzez projekty. Inne reklamy niespełniające tego warunku są zakazane.

Kto może być autorem artykułów? Każda zarejestrowana osoba pod warunkiem akceptacji powyższych zasad.