Kursy pomagające w egzaminach certyfikacyjnych

Poniżej znajdziesz kursy przygotowujące do certyfikacji IPMA-D,C,B oraz PMI PMBOK Guide i SCRUM. Materiały będą dodawane stopniowo. Obecnie przygotowuje testy. Około 500 pytań z wynikami i wyjaśnieniem odpowiedzi, które pomogą sprawdzić swoją wiedzę z zarządzania projektami.
 • Diagram sieciowy - zadania dla zaawansowanych

  Ćwiczenia dla zaawansowanych. Pozim trudności zadań odpowiada lub jest nieco trudniejszy niż na egzaminie teoretycznym IPMA D,C,B.

  • Wylicz czas trwania projektu
  • Wylicz zapas całkowity dla każdego zadania
  • Wylicz czas swobodny
  • Zaznacz ścieżkę krytyczną
  • Narysuj wykres Gantta

  Diagamy należy wydrukować. Rozwiązać. Wykres Gantta należy narysować na załączonym formularzu. Na dole strony znajdziesz rozwiązania wraz z komentarzem >>

 • Harmonogramowanie i metoda wartości wypracowanej. Pakiet zadań do samodzielnego rozwiązania.

  Pakiet zadań pozwala poszerzyć wiedzę i zdobyć doświadczenie w rozwiązywaniu prostych zadań, podobnych do używanych na egzaminach certyfikacyjnych IPMA. Zapraszam również do skorzystania ze strony internetowej www.dotproject.net.pl -> Akademia Zarządzania.
   
  Wskazówki:
  • Rozwiązanie do zadań znajduje się plikach MS Excel zabezpieczonych hasłem. Hasłem jest wskaźnik, który należy samemu obliczyć. W treści zadania znajduje się wskazówka.
  • Animowana prezentacja pokazująca jak powstaje trend kamieni milowych znajduje się pod adresem: http://dotproject.net.pl/node/78 . Należy kliknąć w obrazek na stronie.
  • Informacje jak powstają harmonogramy projektów znajdziecie pod adresem http://dotproject.net.pl/node/56. Jako ilustrację wykorzystano Zadanie 5.
  • Tworzenie struktury podziału prac SPP (WBS) jest tu: http://dotproject.net.pl/node/117. Proszę zapoznać się z innymi metodami podziału projektu na mniejsze fragmenty.
  • Dodatkowe zadania do metody wartości wypracowanej EVM znajdują sie pod adresami:
  •    Altana dla orkiestry http://dotproject.net.pl/node/210, oraz 
  •    Projekt szkoleniowy http://dotproject.net.pl/node/60, który znacie Państwo z warsztatów.
  • W dziale Programy znajduje się darmowa aplikacja ProjectLibre http://dotproject.net.pl/node/204. Nie wymaga ona instalacji, wystarczy rozpakować archiwum zip. Na komputerze powinna być zainstalowana wirtualna maszyna Javy (na ogół jest). Przykładowy projekt proszę pobrać do tego samego katalogu i otworzyć. Warto zapoznać się z harmonogramem realnego projektu. Można przykład ze strony skonwertować na plik MS Project lub zalogować się do aplikacji dotPROJECT. Wszystkie programy służą do harmonogramowania projektów. Więcej informacji znajduje się w menu Programy na stronie.
 • Metoda wartości wypracowanej - Earned Value

  Filmy pozwalające zrozumieć metodę oraz ukazujące obliczanie wskaźników dla prostego zadania. Kurs pozwala przygotować się do egzaminu z zarządzania projektami, szczególnie IPMA, na którym praktyczna umiejętność rozwiązywania zadań jest podstawą zaliczenia egzaminu.

  Poniżej znajdziesz ściągę ze wzorami oraz treść zadania z drugiej części filmu.

 • Ogólna wiedza o metodykach i technikach wykorzystywanych w zarządzaniu projektami

  Pytania:15
  Dostępne:Zawsze
  Wskaźnik zaliczeń:75 %
  Limit czasowy:0:10:00
  Cofanie pytań:Niedozwolone

  W teście możesz sprawdzić ogólna wiedzę o zarządzaniu projektami. Jego zakres obejmuje wiele metodyk.Test jest w przygotowaniu. Nowe pytania są dodawane. Za zaznaczenie wszystkich prawidłowych odpowiedzi uzyskuje się 1 punkt. Za odpowiedź niepełną 0, a za błędną -1 punkt.

  Rozpocznij quiz
 • Tworzenie karty projektu

  Na egzaminie IPMA można się spotkać z zadaniem opisowym, którego celem jest utworzenie wybranych elementów karty projektu na podstawie studium przypadku (ang. case study). Tematyka projektu dotyczy imprezy szkolnej lub innej, o podobnym stopniu komplikacji. Należy opracować koncepcję realizacji projektu poprzez utworzenie:
  1. Opisu celów projektowych. Struktura zawierająca cele: (jeden) ogólny, (wiele) szczegółowych, cząstkowych, produktowych, proceduralnych;
  2. Macierzy kompromisów;
  3. Formuły realizacji;
  4. Otoczenia projektu;
  5. Organizacja projektu;
  6. Cyklu życia projektu, w tym opisu kamieni milowych na zakończenie fazy (model fazowy) i związanych z nimi otrzymanych rezultatów;
  7. Przedstawienia modelu fazowego na wykresie Gantta;
  8. Przedstawienia budżetu projektu;
  9. Zidentyfikowanie najistotniejszych ryzyk.
 • Zarządzanie ryzykiem - definicje

  Ryzyko, niepewność, szansa i zagrożenie. Ryzyko to przyszłe zdarzenie. Sytuacja, w której wybranie danego wariantu decyzyjnego pociąga za sobą możliwości wystąpienia negatywnych i pozytywnych konsekwencji przy znanym prawdopodobieństwie wystąpienia każdej możliwości. Pozytywne ryzyka nazywane są szansami, negatywne - zagrożeniami. Niepewność jest zjawiskiem psychologicznym związanym ze skłonnością do podejmowaniem ryzyka. Z niepewnością mamy do czynienia w sytuacjach kiedy na podejmowanie decyzji mają wpływ inne niż realne przesłanki wynikające ze skutków i prawdopodobieństwo wystąpienia danego ryzyka.
   
  Drzewa decyzyjne. Graficzna metoda wyznaczania najbardziej optymalnej decyzji oparta na oczekiwanej wartości pieniężnej (EMV).  Czytaj wiecej >>
   
 • Zarządzanie ryzykiem według IPMA NCB

  Pytania:15
  Dostępne:Zawsze
  Wskaźnik zaliczeń:50 %
  Cofanie pytań:Niedozwolone

  Pytania przygotowujące do certyfikacji IPMA - NCB 3.0 obszar kompetencji technicznych: 1.04 Ryzyko: zagrożenia i szanse. Używane nazewnictwo strategii dla ryzyk jest identyczne jak dla PMI-PMBOK GUIDE. Test przygotowujący do egzaminu PMI-PMP/CAMP według PMBOK Guide znajdziesz również na portalu. Część pytań z zarządzania ryzykiem powtarza się w obu testach. Wszystkie pytania testowe są w języku polskim. 15 pytań jest losowo wybierane z bazy kilkudziesięciu.Rozpocznij quiz

 • Zarządzenie ryzykiem według PMBOK GUIDE

  Pytania:15
  Dostępne:Zawsze
  Wskaźnik zaliczeń:50 %
  Cofanie pytań:Niedozwolone

  Pytania przygotowujace do egzaminu PMI PMP lub CAMP. Pytania w języku polskim. Według PMBOK Guide 4 i 5 edycji. Różnice w standardach opisano w tym dokumencie. Egzamin odbywa się najczęściej w języku angielskim wobec tego w pytaniach  i odpowiedziach fachowe zwroty są umieszczone w nawiasach w tym języku.

  Rozpocznij quiz