Green Sahara - Planowanie i realizacja projektu

Gra miniatura

Green Sahara jest symulacyjną grą decyzyjną pozwalającą zaplanować projekt, a potem go zrealizować. W czasie realizacji Kierownik Projektu musi rozwiązać wiele piętrzących się problemów, sprostać pojawiającym się ograniczeniom, reagować na zakłócenia, co przekłada się na odpowiednie zarządzania zmianą, tak, aby projekt nie wymknął się spod kontroli. Celem gry jest zakończyć realizację projektu z sukcesem z jak największym zyskiem. W grze pojawiają się elementy znane z realnych projektów takie jak kalendarz, wykres Gantta, arkusz zasobów, formularze zamówień, kamienie milowe, warunki pogodowe, nastroje w zespole, raporty z realizacji,  ryzyka, negocjacje kontraktów, system monetarny oraz nawet możliwość zaciągania kredytu i wiele innych. 

Zobacz grę >>

Gra decyzyjna Wybory Samorządowe

 Gra planszowa wybory samorządowe jest dedykowana do prowadzenia szkoleń związanych z zarządzaniem ryzykiem. Uczestnicy kursów zdobywają doświadczenie w prowadzeniu rejestru ryzyka, odpowiednim reagowaniu do zaistniałych wydarzeń, przewidywania skutków swoich decyzji. Gra podzielona jest na dwie części planszową, która jest prowadzona w trakcie szkolenia, wraz z omówieniem oraz platformą webową, która pozwala dla projektu dokonać analizy probabilistycznej metodą Monte Carlo. 

Gra jest objęta nieodpłatną licencją pro bono >>

Tworzenie karty projektu

Na egzaminie IPMA można się spotkać z zadaniem opisowym, którego celem jest utworzenie wybranych elementów karty projektu na podstawie studium przypadku (ang. case study). Tematyka projektu dotyczy imprezy szkolnej lub innej, o podobnym stopniu komplikacji. Należy opracować koncepcję realizacji projektu poprzez utworzenie:
  1. Opisu celów projektowych. Struktura zawierająca cele: (jeden) ogólny, (wiele) szczegółowych, cząstkowych, produktowych, proceduralnych;
  2. Macierzy kompromisów;
  3. Formuły realizacji;
  4. Otoczenia projektu;
  5. Organizacja projektu;
  6. Cyklu życia projektu, w tym opisu kamieni milowych na zakończenie fazy (model fazowy) i związanych z nimi otrzymanych rezultatów;
  7. Przedstawienia modelu fazowego na wykresie Gantta;
  8. Przedstawienia budżetu projektu;
  9. Zidentyfikowanie najistotniejszych ryzyk.

Metoda wartości wypracowanej - Earned Value

Filmy pozwalające zrozumieć metodę oraz ukazujące obliczanie wskaźników dla prostego zadania. Kurs pozwala przygotować się do egzaminu z zarządzania projektami, szczególnie IPMA, na którym praktyczna umiejętność rozwiązywania zadań jest podstawą zaliczenia egzaminu.

Poniżej znajdziesz ściągę ze wzorami oraz treść zadania z drugiej części filmu.

Gra ankieta

Obecnie można tanio kupić czytnik kodów kreskowych podłączany do portu USB komputera. Takie urządzenie instaluje się jako klawiatura. Nie potrzeba żadnych sterowników. Jeszcze lepiej gdy posiądziemy czytnik kodów kreskowych bezprzewodowy. Instaluje się go jako urządzenie bluetooth lub analogicznie dok czyli stację tego urządzenia podłączymy do portu USB. Wtedy nasza prelekcja czy wykład może nabrać nowego wymiaru.

Gra jest objęta licencją pro bono - czytaj >>

Zarządzanie ryzykiem - definicje

Ryzyko, niepewność, szansa i zagrożenie. Ryzyko to przyszłe zdarzenie. Sytuacja, w której wybranie danego wariantu decyzyjnego pociąga za sobą możliwości wystąpienia negatywnych i pozytywnych konsekwencji przy znanym prawdopodobieństwie wystąpienia każdej możliwości. Pozytywne ryzyka nazywane są szansami, negatywne - zagrożeniami. Niepewność jest zjawiskiem psychologicznym związanym ze skłonnością do podejmowaniem ryzyka. Z niepewnością mamy do czynienia w sytuacjach kiedy na podejmowanie decyzji mają wpływ inne niż realne przesłanki wynikające ze skutków i prawdopodobieństwo wystąpienia danego ryzyka.
 
Drzewa decyzyjne. Graficzna metoda wyznaczania najbardziej optymalnej decyzji oparta na oczekiwanej wartości pieniężnej (EMV).  Czytaj wiecej >>
 

Analiza ilościowa ryzyka projektowego - metoda Monte Carlo

Jak skalkulować wpływ ryzyka na projekt? Jaki założyć budżet rezerwowy na nieprzewidziane wydatki? Ile powinny wynosić bufory w harmonogramie na działania związane z nieoczekiwanymi zdarzeniami? Z pomocą przychodzi symulacja scenariuszy realizacji projektu metodą Monte Carlo.

Analiza ilościowa ryzyka pozwala na ocenę wpływu zidentyfikowanych ryzyk na cele projektu. Skutek ryzyka jest odniesiony do aspektów czasu realizacji, kosztów, oraz zakresu i jakości. Ponieważ trudno zakres i jakość przedstawić w postaci mierzalnych wskaźników, najczęściej występuje ocena w odniesieniu do czasu i kosztów realizacji projektu. W projektach, gdzie w umowie zapisano kary umowne za opóźnienia oraz znane są koszty utrzymania zasobów, tj. maszyn i pracowników można pominąć aspekt czasowy i przeliczyć opóźnienia na dodatkowe koszty ponoszone przez wykonawcę. W takim wariancie analizuje się wyłącznie wpływ ryzyk na budżet projektu, zakładając, że ewentualne opóźnienia są łatwo przeliczalne na konieczne dodatkowe wydatki do poniesienia.

Nasze opowieści - ice breaker

Każdy trener rozpoczynający zajęcia z nową grupą realizuje na wstępie ćwiczenie, które pozwoli uczestnikom przełamać pierwsze lody i zintegrować się. Tego typu zabaw i ćwiczeń jest mnóstwo. Głównym ich problemem jest koncentrowanie się uczestników na swoim wystąpieniu, wniesieniem swojego wkładu do grupy. Najczęściej po auto-prezentacji uczestnik kursu się wyłącza, nie zwraca uwagi na informacje przekazywane przez innych. Dodatkowo ćwiczenie, nie niosące przekazu merytorycznego, zabiera sporo czasu przeznaczonego na kurs. Stanowi to znaczny problem, jeśli szkolenie jest jednodniowe. Inną kwestią jest zapamiętywanie imion uczestników przez trenera oraz innych uczestników. Zwracanie się po imieniu, "na Ty" pomaga w zacieśnianiu związków pomiędzy uczestnikami kursu, a także polepsza komunikację i współpracę w grupie.

Dlaczego symulacyjne gry szkoleniowe?

Istnieje powszechna opinia, że wykorzystanie gier symulacyjnych w trakcie szkoleń przynosi wiele korzyści. Na pewno gry decyzyjne, szczególnie planszowe, podnoszą atrakcyjność zajęć. Jak jest naprawdę? Co zyskujemy, wprowadzając ten element szkolenia, a gdzie nie powinniśmy spodziewać się korzyści?